Svenska Försvarsmakten och Polisen kommer att registrera sina hundar i Tyskland från 2014

FHTE

Från och med år 2014 kommer Svenska Försvarets avelsstation och polisen att registrera sina hundar i Welt Union Schäfer Verein, WUSV, som är den internationella Schäferhundklubben.

Försvaret tillsammans med polisen föder upp schäferhundar med målet att framavla funktionella militära- och polisiära hundar. Fr.o.m. år 2014 kommer nu alla schäfervalpar från Svenska Försvarsmaktens avelsprogram att få en tysk stamtavla men med både svensk- och tysk text.

Anledningen till det är att Svenska Kennelklubben (SKK), Svenska försvarsmakten och Polisen inte kunnat komma överens om ”känd mental status” kopplat till den gemensamma Lämplighetstester (L-test). SKK kräver att alla avelshundar ska genomgå ett s.k. MH-test (Mentalbeskrivning Hund), som är den test som alla brukshundar måste fullfölja för att få användas inom avel enligt SKK:s regler.

Men då tycker Försvaret, att eftersom alla deras hundar från Försvarets avelsprogram genomgår en betydligt högre och omfattande test menar dem att ytterligare en test är onödigt samtidigt som det medför oacceptabelt höga merkostnader. Försvaret och polisen har samtidigt kunnat fastslå att ca 1/3 av alla schäfer parningar i Sverige utförs med avelshundar där en av föräldrarna saknar ett MH-test, eftersom parningen skett utomlands genom s.k. livmodersimporter.

När Försvarsmaktens hundar blir stambokförda med ett ”äkthets certifikat” från den tyska Schäferhundklubben och WUSV, bedöms Svenska Försvarets schäfrar som renrasiga och kommer då att vara accepterade att användas som avelsdjur i de länder som är anslutna till WUSV, och att få tillstånd att tävla i de länder som är anslutna till WUSV. Men Svenska Kennelklubben (SKK) och dess underorganisationer, avgör själva om Försvarsmaktens hundar med WUSV stamtavla får tävla i Sverige eller inte, detta kan och får inte Försvarsmakten avgöra.

Som svensk kennel uppfödare likväl som privat uppfödare måste alla hundar vara registrerade i Jordbruksverkets register enligt lag. Vill man därutöver registrera sina avelshundar i andra register måste man följa SKK:s regler om man inte är statlig och heter Svenska Försvarsmakten. Nu är det upp till Svenska Kennelklubben (SKK) och dess underorganisationer att visa vad skåpet ska stå för alla som inte uppfyller deras krav, eller om de viker sig och släpper in Försvarets ”ICKE” testade schäfrar på banan.

En svensk kennel så som privat uppfödning måste alltid uppfylla SKK:s krav till punkt och pricka för att vara med i leken, är detta spiken i kistan för svensk kenneluppfödning inom schäfer eller kommer SKK se om sina spelregler även för Svenska kennlar.

Dela om du gillar inlägget
Share
 

tabs-top

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *